“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CHÚA VINH HIỂN

CHÚA VINH HIỂN
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 101
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Bình an Vua, Thần khôn ngoan, đầy ân thiêng Con Chúa Trời.
Vua các Chúa, Thần oai nghiêm, ngợi tôn Vua Cứu Chúa của cõi vĩnh cửu.
Con tôn cao Ngài, Chúa con tôn cao Ngài. Cả tạo vật đang hướng về Ngài.
Thật vinh hiển duy Chúa. Con tôn cao Ngài, Chúa con tôn cao Ngài là Jêsus.
Chúa con hằng tôn cao
.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.