“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

XIN CHA BAN CHO THÊM DẦU

XIN CHA BAN CHO THÊM DẦU
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 102
Hợp âm: (D)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong lòng con.
Xin Cha cho tâm linh luôn bùng cháy luôn.
Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong lòng con.
Thần Linh Cha chiếu sáng trong con đêm ngày.

Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, hát cho Ngài là Vua đời đời sáng ngời. 
Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, hát cho Ngài là Vua muôn vua.

2. Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay
với ước muốn con dâng lời khẩn xin.
Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay.
Nguyện đưa thân hữu đến ăn năn tin Ngài.

Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, hát cho Ngài là Vua đời đời sáng ngời.
Hát hô-sa-na, hát hô-sa-na, hát cho Ngài là Vua muôn vua.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Lạm dụng có phải là lý do có thể chấp nhận được để ly hôn không?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Theo Kinh Thánh, điều gì tạo nên hôn nhân?
"Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. " Rô-ma 13:1
Tại sao Đức Chúa Trời cho phép chế độ đa thê / cố chấp trong Kinh thánh?
"Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng. " I Các Vua 11:3