“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 103
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Lòng tạ ơn Chúa Chí Cao. Ngài luôn ở với mỗi chúng con.
Đồng ca xướng chúc tán Chúa Cha ở khắp cả thế gian.
Tình yêu Cha không chút đổi thay, thật cao đến đến cõi trời.
Sự thành tín của Chúa như mây ngàn trùng khắp nơi nơi.

Ngài được tôn cao muôn đời, khắp thiên đàng tôn cao. 
Đồng ngợi chúc tán hiển vinh Cha trên dương trần.
Ngài được tôn cao muôn đời, khắp thiên đàng tôn cao.
Đồng ngợi chúc tán hiển vinh Cha trên trần gian.

Lòng tạ ơn Chúa Chí Cao. Ngài luôn ở với mỗi chúng con.
Đồng ca xướng chúc tán Chúa Cha ở khắp cả thế gian.
Ngài được chúc tôn, vinh hiển của Ngài.
Đồng thanh chúc tán hiển vinh Cha trên trần gian.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.