“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

CÙNG CHÚC TÔN NGÀI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 106
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Lòng con dâng khúc ca vui mừng, ngợi khen Jêsus chí cao.
Lời Jêsus phán rất nhân từ, làm mới tâm sinh lực con.

Điệp khúc:
Nào hãy cất tiếng cùng tán dương, Jêsus Vua các Vua. 
Cùng nhau ta luôn chúc tôn Ngài. Danh Jêsus đời đời.

2. Mọi dân trên đất ca khen Ngài, vì danh Jêsus khắp nơi.
Dầu vinh quang Chúa cao vô cùng, Ngài đoái thương kẻ tội nhơ.

3. Đời gian truân phủ vây trăm bề, quyền năng Jêsus chở che,
Tình yêu Thiên Chúa ôi muôn đời, lòng biết ơn dâng lời ca.

4. Nguyện dâng lên tiếng tri ân Ngài, tình yêu bao la thắm tươi.
Cùng nhau ca khúc tôn cao Ngài, lòng ái nhân Cha đời đời.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về các mối quan hệ độc hại?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3
Bỏ đi và chia cắt nghĩa là gì?
"Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và tríu mến Ngài. " Phục-truyền Luật-lệ Ký 13:4
Tại sao trinh tiết rất quan trọng trong Kinh thánh?
"Các cận thần vua thưa rằng: Khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp; " Ê-xơ-tê 2:2
Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Khi nào một cặp vợ chồng tín đồ Tin Lành nên tìm tư vấn hôn nhân?
"Dân sự sa ngã tại không chánh trị; Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn. " Châm-ngôn 11:14