“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

LỜI KHẨN NGUYỆN

LỜI KHẨN NGUYỆN
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 111
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Cha ôi xin hãy lắng nghe, nhậm lời vì con khốn cùng,
bảo vệ hồn linh con, đời con hiến cho Ngài đây.
Xin Cha yêu nghe tiếng vì nhiều lần con khóc thầm
và dòng lệ tuôn rơi ngập trong đôi mắt nguyện cầu.

Giúp con theo Ngài và cho con gần bên Chúa,
khiến tâm linh con được trắng trong luôn.
Hết tâm linh này thờ tôn chiêm ngưỡng
Đấng Cha yêu thương, Vua Chủ tể oai quyền.

Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng,
lấy hết tâm hồn ca ngợi Thiên Chúa.
Hãy hát ca mừng. hãy hát ca mừng,
lấy hết tâm thần tôn thờ Ngài
.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6