“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TÂM HỒN TRONG TRẮNG

TÂM HỒN TRONG TRẮNG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Sự Ăn Năn, Tha Tội
Nhịp: 4/4
Bài số: 112
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi.
Tâm linh con cũng xin được Ngài đổi mới luôn.
Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi.
Tâm linh con cũng xin được Ngài đổi mới luôn.

Chúa hỡi chớ cất con lìa xa bóng Chúa ôi Ngài;
Lạy Chúa chớ cất Thánh Linh ra xa khỏi lòng con.
Làm mới trong trái tim con, niềm tin cứu rỗi nơi Ngài.
Tâm linh con mãi xin được Ngài đổi mới luôn
.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6