“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TÂM HỒN TRONG TRẮNG

TÂM HỒN TRONG TRẮNG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Sự Ăn Năn, Tha Tội
Nhịp: 4/4
Bài số: 112
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi.
Tâm linh con cũng xin được Ngài đổi mới luôn.
Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi.
Tâm linh con cũng xin được Ngài đổi mới luôn.

Chúa hỡi chớ cất con lìa xa bóng Chúa ôi Ngài;
Lạy Chúa chớ cất Thánh Linh ra xa khỏi lòng con.
Làm mới trong trái tim con, niềm tin cứu rỗi nơi Ngài.
Tâm linh con mãi xin được Ngài đổi mới luôn
.