“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

XIN THẦN LINH CHÚA ĐẾN

XIN THẦN LINH CHÚA ĐẾN
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 114
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Vào trong những ngày sau cuối Chúa hứa
Ngài ban Thánh Linh Ngài gia trên khắp muôn muôn loài,
ban cho khắp mọi dân trên đất.
Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng.
Nhiều điều kì lạ xảy ra khắp mọi nơi.
Thần Ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời dù người già hay những em thơ.
Thần Linh Chúa Trời con xin Ngài đến.
Thần Linh Chúa Trời cúi xin Ngài đến trên con giờ này
.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào tôi có thể có một cuộc hôn nhân tin kính?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9