“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

BÀI CA NGUYỆN CẦU

BÀI CA NGUYỆN CẦU
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 115
Hợp âm: (Cm)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Lạy Giê-hô-va, Chúa nhơn từ hay thương xót ôi!
Vọng trông nơi Cha chúng con xin thiết tha kêu cầu.
Lạy Cha thương yêu, thứ tha mọi ô nhơ xấu xa.
Và ban cho con sống chân thành kính yêu danh Ngài.

Chúa hỡi! Lắng nghe tiếng con kêu cầu.
Hãy đến Chúa ơi chúng con đang mong chờ.
Cha ôi! Với cả tâm linh khát khao trông mong
chúng con xin ca ngợi danh Chúa,

Chúa hỡi! Lắng nghe tiếng con kêu cầu.
Hãy đến Chúa ơi chúng con đang mong chờ.
Cha ôi! Với cả tâm linh khát khao trông mong
chúng con xin chúc tôn danh Ngài.

2. Ha-lê-lu-gia, hát vang Ha-lê-lu-gia. 
Ha-lê-lu-gia, hát vang Ha-lê-lu-gia.
Ha-lê-lu-gia, hát lên Ha-lê-lu-gia. Ha-lê-lu-gia, hát lên Ha-lê-lu-gia.
Hát Ha-lê-lu-gia, hát Ha-lê-lu-gia.
Trong danh Cứu Chúa Jêsus, chúng con tuyên xưng: Chúa cho năng quyền đắc thắng.
Hát Ha-lê-lu-gia, hát Ha-lê-lu-gia.
Trong danh Cứu Chúa Jêsus, chúng con tuyên xưng đức tin nơi năng quyền chữa lành.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên phản ứng thế nào khi sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu?
"và một tên là Ê-li-ê-se, vì người lại có nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn. " Xuất Ê-díp-tô Ký 18:4
Điều gì có nghĩa là một người vợ được cho là một người giúp đỡ / giúp đỡ gặp gỡ?
"Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác. " I Cô-rinh-tô 7:7