“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

XIN THA THỨ

XIN THA THỨ
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Sự Ăn Năn, Tha Tội
Nhịp: 4/4
Bài số: 117
Hợp âm: (D)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


Jêsus ơi! Xin hãy nhìn, thấy chúng con thấu đáy tim.
Lòng này hằng xin Chúa hãy nhìn, hãy thứ tha.
Chúa ơi, hãy thứ tha để con đây giống Ngài.
Chúa ơi! Ngài hằng biết lối đi của con mỗi ngày chẳng có chi giấu được Ngài nay.

Cúi xin Ngài dạy con biết dâng tất cả cho Ngài.
Nguyện sống cho Ngài tháng năm đời con.
Lòng này hằng xin Cha hãy nhìn, hãy thứ tha. 
Chúa ơi, hãy thứ tha, để con đây giống Ngài
.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh nói gì về sự xa cách trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Người đã kết hôn có nên có bạn thân khác giới không?
"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. " II Ti-mô-thê 2:22