“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

DÂNG HIẾN

DÂNG HIẾN
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Dâng Hiến
Nhịp: 4/4
Bài số: 118
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


 1. Lạy Thần chí tôn, nghe lời khẩn xin.
Nguyện trọn đời con đã mang thuộc trọn quyền Vua quản cai.

Điệp khúc: Xin Cha yêu thương tha tội con với những ý nghĩ sai lạc xưa,
xem thân con đây như của riêng, mà thật đời con của Cha.
Rồi Ngài đến ngay trong cuộc đời của tôi và Ngài hỏi tôi “Đời con hi sinh cho ai?”
Cuộc đời này đáng chi xin Ngài hằng xót thương. Nguyện hiến dâng trọn tất sanh.

2. Cuộc đời chúng ta do từ Chúa ban, cùng mọi việc quanh chúng ta,
đừng vội vàng khoe sức riêng.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.