“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

XIN THÁNH LINH PHỤC HƯNG

XIN THÁNH LINH PHỤC HƯNG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Phục Hưng
Nhịp: 4/4
Bài số: 120
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Lòng này xin dâng lời kêu xin. Lạy Thần Linh Cha!
Ngài đến phá tan quyền lực ma vương, làm sạch ô nhơ.
Lòng con đây được phục hưng ngay.

Tận trong tâm con khát khao mong chờ,
nguyện Cha ban cho Thánh Linh tuôn tràn, 
và con kêu xin cho đất nước này
được Thần Linh viếng thăm phấn hưng.

Lòng này xin dâng lời kêu xin. Lạy Thần Linh Cha!
Ngài đến phá tan quyền lực ma vương, làm sạch ô nhơ.
Lòng con đây được phục hưng ngay.

Tận trong mong sao thấy quê hương này:
Một đất nước luôn sống cho danh Ngài
và con kêu xin cho mỗi tấm lòng
được Thần Linh viếng thăm phấn hưng, cai trị luôn.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.