“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

DÂNG TRỌN CHO GIÊ-XU

DÂNG TRỌN CHO GIÊ-XU
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Dâng Hiến
Nhịp: 3/4
Bài số: 122
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhơ, xin Ngài dắt tôi trọn bước đi.
Tâm này nguyện dâng trọn cho Jêsus thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi.

Điệp khúc:
Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi suốt cuộc đời Chúa mang tội tôi thân Ngài nát tan.
Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được tươi vui.

2. Xin Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la, tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng Jêsus dẹp đi ngay. Tôi được luôn bên Ngài không thôi.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22