“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

QUYẾT RAO TIN LÀNH

QUYẾT RAO TIN LÀNH
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 4/4
Bài số: 128
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Giờ đây tôi quyết đi đến chốn xa xăm mịt mù là nơi chưa ai truyền danh Jêsus.
Nguyện lấy cổ tích hay truyền cho kẻ chưa am tường
Tin Lành đạo ân điển nguồn yêu thương.

Điệp khúc:
Nầy tôi quyết rao Tin Lành, miền xa xăm vùng hẻo lánh,
để muôn dân nhận cứu ân nhờ chân Chúa chuộc hồn thân.

2. Nguyện đi nơi Chúa sai dẫu khó khăn trong mọi đường,
nào đâu quan tâm về sự vui sướng.
Trần thế dẫu coi tôi người mộng ảo, tên điên cuồng, miễn được đẹp lòng Chúa Jêsus luôn.

3. Bạn ơi sao phí hao sức tráng niên trong ngày vàng,
miệt mài truy hoan mộng mơ chớp nhoáng.
Hãy kíp thoát cảnh mê lòng tư kỷ cơn điên gàn. Đi truyền đạo ân điển cùng nhân gian.

4. Còn bao chiên cách xa Chúa đang lo đem về rày,
cần ta rao Tin Lành cho chiên ấy.
Hiện Chúa khiến tôi đi mọi nơi góp thâu chiên về vô chuồng được âu yếm hằng no nê.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi nên đáp lại tình yêu đơn phương như thế nào?
"phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Người đã kết hôn có nên có bạn thân khác giới không?
"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. " II Ti-mô-thê 2:22
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6