“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

QUYẾT RAO TIN LÀNH

QUYẾT RAO TIN LÀNH
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 4/4
Bài số: 128
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Giờ đây tôi quyết đi đến chốn xa xăm mịt mù là nơi chưa ai truyền danh Jêsus.
Nguyện lấy cổ tích hay truyền cho kẻ chưa am tường
Tin Lành đạo ân điển nguồn yêu thương.

Điệp khúc:
Nầy tôi quyết rao Tin Lành, miền xa xăm vùng hẻo lánh,
để muôn dân nhận cứu ân nhờ chân Chúa chuộc hồn thân.

2. Nguyện đi nơi Chúa sai dẫu khó khăn trong mọi đường,
nào đâu quan tâm về sự vui sướng.
Trần thế dẫu coi tôi người mộng ảo, tên điên cuồng, miễn được đẹp lòng Chúa Jêsus luôn.

3. Bạn ơi sao phí hao sức tráng niên trong ngày vàng,
miệt mài truy hoan mộng mơ chớp nhoáng.
Hãy kíp thoát cảnh mê lòng tư kỷ cơn điên gàn. Đi truyền đạo ân điển cùng nhân gian.

4. Còn bao chiên cách xa Chúa đang lo đem về rày,
cần ta rao Tin Lành cho chiên ấy.
Hiện Chúa khiến tôi đi mọi nơi góp thâu chiên về vô chuồng được âu yếm hằng no nê.