“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CON YÊU NGÀI

CON YÊU NGÀI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Yêu Mến Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 133
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Khi con đếm các ân phước Ngài đã ban, con nhận ra thật Chúa quá yêu con!
Khi con nhớ các công việc lạ lùng tay Chúa làm, con nhận ra rằng Chúa hằng bên con.
Nhưng chỉ khi con đến chiêm ngưỡng chính Ngài sự bình an Ngài bao phủ con.

Ôi! Xin cho con chăm chăm xem lời hứa đời đời cho những ai kính mến Ngài. 
Con xin thánh ý Chúa được nên trên đời sống con.
Lòng con quyết theo dấu chân Ngài, nguyện giao phó đời sống con trong tay Ngài.
Vì con muốn nói bằng cuộc sống con: “Con yêu Ngài”.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người bạn trai theo Tin Lành?
"Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. " Thi-thiên 141:5
Có sai khi có một mối quan hệ lãng mạn với một người họ hàng thân thiết?
"Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. " Lê-vi Ký 18:24
Kỷ luật gia đình Tin Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22