“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

ĐẾN VỚI CHÚA TAY TRẮNG THÔI SAO?

ĐẾN VỚI CHÚA TAY TRẮNG THÔI SAO?
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Nhịp: 6/8
Bài số: 136
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Mai đây tôi về với Chúa trên trời, mang tay không gặp Chúa thôi sao?
Bao nhiêu công việc nếu bỏ qua hoài, chiến thắng đâu lấy chi dâng Ngài?

Đến với Đấng thay tôi huyết tuôn trào, đến với Chúa tay trắng thôi sao? 
Mai đây tôi về với Chúa muôn loài, chẳng lẽ không có chi dâng Ngài?

2. Tôi không lo sự chết đến trong đời, khi Jêsus chuộc cứu tôi rồi.
Nhưng tay không gặp Chúa thôi sao đành? Biết nói chi với Đấng yêu mình!

3. Ai ơi! Nên làm gấp mọi công việc, ngay khi đang còn giữa ban ngày.
Đêm buông mau là hết bao cơ hội, hãy gắng lo cứu linh hồn người.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Tôi đã đính hôn với một người không tin. Tôi nên làm gì?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14