“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

BỞI THẦN TA

BỞI THẦN TA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 140
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Có núi ngăn trở hành trình con chăng? Núi nhọn và cao trước mặt.
Nhìn lên chăm xem Chúa Giê-xu Christ, núi nầy ắt phải dời đi.

Điệp khúc: 
Không bởi quyền, với năng lực, bởi đại quyền Thánh Linh muôn đời.
Không bởi quyền, với năng lực, bởi đại quyền Chúa ban cho người.
Đồi cao kia sẽ bị đổi dời, núi đồi kia sẽ bị đổi dời, đồi cao kia sẽ bị đổi dời,
bởi đại quyền Thánh Linh muôn đời.

2. Sông sâu ngăn trở hành trình con chăng? Sông rộng và sâu trước mặt.
Bước tới sông kia ắt chia đôi liền. Con được qua đến bờ kia.

3. Khi con đang gặp nguy nan thử thách? Con sợ và kinh hãi chăng?
Nhìn lên chăm xem Chúa Giê-xu Christ, con được vững chí bình an.

4. Ta tin duy một Giê-xu quyền năng. Chúa truyền cuồng phong khiếp phục.
Lòng ta can đảm quyết không nao sờn. Chính Ngài sẽ mở đường đi.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Nghiện nội dung khiêu dâm có phải là một lý do có thể chấp nhận được để ly hôn?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31