“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

BỞI THẦN TA

BỞI THẦN TA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 140
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Có núi ngăn trở hành trình con chăng? Núi nhọn và cao trước mặt.
Nhìn lên chăm xem Chúa Giê-xu Christ, núi nầy ắt phải dời đi.

Điệp khúc: 
Không bởi quyền, với năng lực, bởi đại quyền Thánh Linh muôn đời.
Không bởi quyền, với năng lực, bởi đại quyền Chúa ban cho người.
Đồi cao kia sẽ bị đổi dời, núi đồi kia sẽ bị đổi dời, đồi cao kia sẽ bị đổi dời,
bởi đại quyền Thánh Linh muôn đời.

2. Sông sâu ngăn trở hành trình con chăng? Sông rộng và sâu trước mặt.
Bước tới sông kia ắt chia đôi liền. Con được qua đến bờ kia.

3. Khi con đang gặp nguy nan thử thách? Con sợ và kinh hãi chăng?
Nhìn lên chăm xem Chúa Giê-xu Christ, con được vững chí bình an.

4. Ta tin duy một Giê-xu quyền năng. Chúa truyền cuồng phong khiếp phục.
Lòng ta can đảm quyết không nao sờn. Chính Ngài sẽ mở đường đi.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Việc kiêng cữ trước hôn nhân có phải là một thông điệp thực tế?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20
Tái Sinh có được trinh tiết không?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Chồng yêu vợ có nghĩa là gì?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25
Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10
Định nghĩa của Marriage là gì?
"Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, " Ma-thi-ơ 19:4