“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

BỞI THẦN TA

BỞI THẦN TA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 140
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Có núi ngăn trở hành trình con chăng? Núi nhọn và cao trước mặt.
Nhìn lên chăm xem Chúa Giê-xu Christ, núi nầy ắt phải dời đi.

Điệp khúc: 
Không bởi quyền, với năng lực, bởi đại quyền Thánh Linh muôn đời.
Không bởi quyền, với năng lực, bởi đại quyền Chúa ban cho người.
Đồi cao kia sẽ bị đổi dời, núi đồi kia sẽ bị đổi dời, đồi cao kia sẽ bị đổi dời,
bởi đại quyền Thánh Linh muôn đời.

2. Sông sâu ngăn trở hành trình con chăng? Sông rộng và sâu trước mặt.
Bước tới sông kia ắt chia đôi liền. Con được qua đến bờ kia.

3. Khi con đang gặp nguy nan thử thách? Con sợ và kinh hãi chăng?
Nhìn lên chăm xem Chúa Giê-xu Christ, con được vững chí bình an.

4. Ta tin duy một Giê-xu quyền năng. Chúa truyền cuồng phong khiếp phục.
Lòng ta can đảm quyết không nao sờn. Chính Ngài sẽ mở đường đi.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh có dạy rằng có một ân tứ của đời sống độc thân không?
"Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình. " Ma-thi-ơ 19:9
Một tín đồ Đấng Christ còn trinh có thể / có nên kết hôn với người không còn trinh không?
"Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. " Thi-thiên 103:12
Tái Sinh có được trinh tiết không?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16