“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CHA KÍNH YÊU

CHA KÍNH YÊU
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 3/4
Bài số: 141
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Cha kính yêu, xin khiến con thuộc Ngài, thuộc chỉ riêng mình Ngài.
Xin ý Cha mãi luôn cai trị trọn cả đời sống con.
Có nhiều khi lòng kính mến nhạt phai, Chúa ơi đừng để con xa Ngài!
Cha dấu yêu, xin kéo con gần Ngài, thờ tôn mình Chúa thôi.

2. Cha kính yêu, xin giúp con vâng phục, luôn bén theo lối Ngài. 
Thêm sức thiêng giúp con trung thành dù kẻ thù cuốn lôi.
Có khiều khi lòng mến Chúa cạn vơi, Chúa ơi làm mới trái tim con!
Cha kính yêu, xin giúp con yêu Ngài, và theo Ngài tín trung.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.