“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

SẴN SÀNG

SẴN SÀNG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Nhịp: 2/4
Bài số: 168
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Lạy Vua Jêsus nhân ái hôm nay con nghe lời Ngài tuyên phán
rằng: "Vui mau dâng cho Ta tâm trí, sức khỏe của con."
Trần gian cô đơn tăm tối bơ vơ nơi đâu họ tìm ánh sáng,
cầu xin Cha ban sức mới để vâng lệnh Cha.

Điệp khúc:
Sẵn sàng, sẵn sàng! Vâng lời, vâng lời!
Nguyện vâng theo tiếng Chúa đi cứu tội nhân.
Chu toàn trách nhiệm, cứu người dương trần bạn đã sẵn sàng chưa?

2. Ngày nay bao nhiêu công tác thiêng liêng con đang chờ Ngài sai phái;
Ban ơi sao còn hao phí ân tứ, sức trẻ Chúa ban?
Rồi đây Jêsus quang lâm trong khi bao nhiêu người còn mê ngủ,
vậy nên ta mau hăng hái để lo việc Cha
.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người bạn trai theo Tin Lành?
"Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. " Thi-thiên 141:5
Có sai khi có một mối quan hệ lãng mạn với một người họ hàng thân thiết?
"Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. " Lê-vi Ký 18:24
Kỷ luật gia đình Tin Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22