“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CẢM TẠ CHÚA

CẢM TẠ CHÚA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cảm Tạ
Nhịp: 3/4
Bài số: 179
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Cảm tạ Chúa Ngài ban Chúa Jêsus.
Cảm tạ Chúa sắm lo mọi điều.
Cảm tạ Chúa, ngày tháng qua êm đềm.
Chúc tôn Ngài, Ngài luôn bên tôi.

Cảm ơn Ngài ban cảnh xuân ấm êm.
Ngợi khen Chúa cảnh thu thảm thương.
Cảm ơn Ngài lau ráo hết nước mắt.
Chúc tôn Chúa là Chúa an ninh.

2. Cảm tạ Chúa, tình yêu quá sâu rộng,
ân điển Chúa thứ tha tội ô.
Duy Ngài Đấng cung cấp bao nhu cầu
khiến cho đời ngày càng tươi vui.

Mỗi bước đi nhờ Chúa luôn bên mình,
vượt qua hết đau buồn khiếp kinh.
Vững tin nơi Chúa nhân từ hằng sống,
hát chúc tôn Ngài, Đấng vinh quang.

3. Cảm tạ Chúa dầu tăm tối trong đời,
cảm tạ Chúa cả khi tuyệt vọng.
Khi thử thách giông tố vây quanh mình,
hát khen Ngài lòng tin nâng cao.

Những khi ta đặt đức tin nơi Ngài,
Ngài chăn dắt giữ gìn bước đi.
Cảm ơn Ngài đã ban tôi lời Thánh,
vẫn chiếu sáng để dẫn đưa đường.

4. Cảm tạ Chúa, nguồn cung cấp dồi dào,
cho được có nhu cầu hằng ngày.
Mỗi giờ phút cùng Chúa giao thông hoài;
Sống an bình vì Ngài chở che.

Cảm ơn Ngài dìu bước trên thiên trình,
lòng luôn thỏa vui mừng hát vang.
Nhắm Jêsus vững tâm ta cùng tiến,
quyết bước đi về chốn vĩnh an.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người bạn trai theo Tin Lành?
"Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. " Thi-thiên 141:5
Có sai khi có một mối quan hệ lãng mạn với một người họ hàng thân thiết?
"Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. " Lê-vi Ký 18:24
Kỷ luật gia đình Tin Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22