“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TÌNH ÁI CHÚA TÔI

TÌNH ÁI CHÚA TÔI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 3/4
Bài số: 187
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Ngày trước áp bức tội nhơ vương vấn chẳng lối thoát,
Chúa buông tha tôi ra bằng tình yêu.
Ngài đến với cả hồng ân lai láng với huyết thắm,
bôi xóa tôi hết tội ô gian ác trong lòng.

Điệp khúc:
Ồ lạ lùng bấy Jêsus tríu mến tôi vô vàn,
Ồ lạ lùng thay ân ái Chúa Jêsus lai láng.
Ồ lạ lùng bấy Jêsus tríu mến tôi vô vàn,
lòng nguyện cùng đi với Chúa tôi trọn đường.

2. Tình ái Cứu Chúa dành tôi phu phỉ những phước mới,
tiếng ca yêu thương vang vọng mọi nơi.
Ngày mới sức mới lòng tôi luôn trổi khúc hát mới,
ca xướng danh Jêsus đem ân cứu cho đời.

3. Tình ái Cứu Chúa dìu tôi qua hết những lối khó,
bước chân nâng cao bởi Ngài cùng đi.
Dầu thấy trước mắt nghìn muôn tăm tối bóng bối rối,
luôn có tay Jêsus lòng chẳng nao núng gì
.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11
Chồng yêu vợ có nghĩa là gì?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25
Vợ / chồng của tôi là người đồng tính. Tôi nên làm gì?
"Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? " Rô-ma 6:1
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Tôi nên đáp lại tình yêu đơn phương như thế nào?
"phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Một tín đồ Tin Lành nên hành động như thế nào đối với một người bạn bước ra từ tủ quần áo (là người đồng tính)?
"Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. " II Cô-rinh-tô 5:20