“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TÌNH ÁI CHÚA TÔI

TÌNH ÁI CHÚA TÔI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 3/4
Bài số: 187
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Ngày trước áp bức tội nhơ vương vấn chẳng lối thoát,
Chúa buông tha tôi ra bằng tình yêu.
Ngài đến với cả hồng ân lai láng với huyết thắm,
bôi xóa tôi hết tội ô gian ác trong lòng.

Điệp khúc:
Ồ lạ lùng bấy Jêsus tríu mến tôi vô vàn,
Ồ lạ lùng thay ân ái Chúa Jêsus lai láng.
Ồ lạ lùng bấy Jêsus tríu mến tôi vô vàn,
lòng nguyện cùng đi với Chúa tôi trọn đường.

2. Tình ái Cứu Chúa dành tôi phu phỉ những phước mới,
tiếng ca yêu thương vang vọng mọi nơi.
Ngày mới sức mới lòng tôi luôn trổi khúc hát mới,
ca xướng danh Jêsus đem ân cứu cho đời.

3. Tình ái Cứu Chúa dìu tôi qua hết những lối khó,
bước chân nâng cao bởi Ngài cùng đi.
Dầu thấy trước mắt nghìn muôn tăm tối bóng bối rối,
luôn có tay Jêsus lòng chẳng nao núng gì
.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi có phải thú nhận việc ngoại tình của mình với người bạn đời của mình không?
"Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. " Gia-cơ 5:16
Có sai khi có một mối quan hệ lãng mạn với một người họ hàng thân thiết?
"Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. " Lê-vi Ký 18:24
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18
Tỷ lệ ly hôn giữa những người theo Tin Lành có thực sự giống như những người ngoại đạo không?
"Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quí; nhưng cho những kẻ không tin, thì Hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, Bèn trở nên đá góc nhà, là Đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã; " I Phi-e-rơ 2:7
Một cặp vợ chồng đã ly hôn có thể tái hôn không?
"Nhưng khi k" hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, " Ga-la-ti 4:4