“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

VUI BÊN CHÚA

VUI BÊN CHÚA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 200
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

 1. Niềm vui trong Giê-xu bổ lại sức
Chúa ban thêm sinh lực
Niềm tin trong Giê-xu ban sự sống
Đến với bao nhiêu người
Ngài ban cho ta bao sức sống
Nên lòng ta hân hoan ca khen Đức Chúa Cha
Niềm tin trong Giê-xu ban sự sống
Đến với bao nhiêu người

2. Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán
"Hỡi con, kết quả gì?"
Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán
"Hỡi con! Kết quả gì?"
Tình yêu Cha ban sẽ sống mãi trong lòng người
Yêu Cha luôn luôn sống sẻ chia
Niềm tin trong Giê-xu ban sự sống
Đến với bao nhiêu người


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6