“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

ÁI TỪ CỨU TÔI

ÁI TỪ CỨU TÔI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 216
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Xưa biển ô tội tôi đắm sâu
Bờ an ninh không thấy đâu
Tôi lún sâu vào trong bến mê
Còn đâu dám mong quay về
Nhưng tiếng tuyệt vọng tôi khóc than
Dội vang đến Chúa đại năng
Ngài vực tôi khỏi nước Sa-tan
Tôi hiện thái an

Điệp Khúc:
Ái từ Chúa tôi!
Ái từ cứu tôi!
Thật chỉ có tình thương thôi
Ái từ cứu tôi
Đã cứu vớt tôi

2. Tôi kính dâng lòng tôi Chúa ôi
Nguyện tôi luôn theo Chúa thôi
Tôi sống trong Ngài vui thỏa thay
Hằng ca hát tôn vinh Ngài
Công tác tôi, bài ca của tôi
Đều thuộc riêng của Ngài thôi
Nguyện dâng lên cho ái tâm Ngài
Duy Ngài Chúa tôi 


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Cơ đốc nhân thuộc các giáo phái khác nhau nên hẹn hò hay kết hôn?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Những điều gì nên có trong lời thề trong đám cưới / hôn nhân của người Cơ đốc?
"Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. " Mác 10:9
Có một thứ như những người bạn tâm giao?
"Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ; " Mác 10:7
Kinh Thánh nói gì về việc trở thành một người chồng theo Tin Lành?
"Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. " Ê-phê-sô 5:18
Theo Kinh Thánh, điều gì tạo nên hôn nhân?
"Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. " Rô-ma 13:1