“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CHÚA THÁNH MUÔN ĐỜI

CHÚA THÁNH MUÔN ĐỜI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 223
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Ngài thật là Vua
Là Chúa thánh oai quyền
Ngài tạo nên ta
Thật đẹp đẽ tuyệt vời
Ngài ban cho ta
Cuộc sống mới tươi vui
Ta hãy hoan ca
Ngợi khen Chúa muôn đời

2. Thời gian trôi qua
Tình Chúa mãi không dời
Ngài hằng yêu ta
Luôn chăm sóc đêm ngày
Lòng ta vui thỏa
Nguyện hát xướng tôn Cha
Tôn Chúa Giê-xu
Là Chúa thánh muôn đời