“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

ĐI VỚI GIÊ-XU

ĐI VỚI GIÊ-XU
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 228
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Bước đi với Ngài dù muôn gian khó vẫn luôn không thay dời
Dẫu muôn cảnh đời cuồng phong vây hãm vẫn đi với Giê-xu
Bước đi với Ngài là nguồn chân lý hy vọng cho mỗi người
Trung tín theo Ngài dù muôn gian khó suốt trọn linh trình

Điệp Khúc:
Cùng bên Chúa suốt đàng
Ngài ban ơn phước đầy
Bao gánh nặng trần thế
Có Chúa ta liệu lo
Cùng bên Chúa suốt đàng
Lòng tràn bao thắm nồng
Được sống trong tình Chúa yêu mến chan hòa

2. Biết bao cảnh buồn Ngài luôn an ủi giúp tôi luôn vui mừng
Khi bao an bình dường như tan biến giữa cơn sóng ba đào
Chúa thêm sức thần dìu ta qua khỏi, ban sự đắc thắng Ngài
Ân phước nơi Ngài tràn dâng thêm mãi đến tận muôn đời


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người chồng?
"đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập Đa-vít làm vua, mà làm chứng về người rằng: Ta đã tìm thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. " Công-vụ 13:22