“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

GIÊ-HÔ-VA DI-RÊ

GIÊ-HÔ-VA DI-RÊ
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 234
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

Giê-hô-va Di-rê,
Đấng hằng chu cấp phước ân thiêng liêng Ngài đầy dư cho tôi, cho tôi

Giê-hô-va Di-rê,
Đấng hằng chu cấp phước ân thiêng liêng Ngài đầy dư

Chính Chúa Đấng đáp ứng nhu cầu của tôi
Tùy thuộc vào nguồn ơn phước của Cha hiển vinh
Cha luôn ban thiên sứ ở bên tôi mỗi ngày
Giê-hô-va Di-rê lo liệu thay cho tôi, cho tôi
Giê-hô-va Di-rê lo liệu thay


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có sai khi một Cơ đốc nhân có bạn cùng phòng khác giới không?
"Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. " I Cô-rinh-tô 6:18
Yêu nhau nghĩa là gì?
"Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. " Giăng 13:34
Tại sao Đức Chúa Trời cho phép Sa-lô-môn có 1.000 vợ và thê thiếp?
"Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu! " I Các Vua 2:2