“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TIẾNG GIÊ-XU

TIẾNG GIÊ-XU
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 280
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Nghe này lời Giê-xu Christ tuyên phán
Thiết tha cùng tôi tiếng Giê-xu nài
Mau lại cùng Ta ai kẻ khao khát
Tiếng êm dịu Chúa khuyên

Điệp Khúc:
Ta Giê-xu chính thật sự sống
Chính Ta đường đi cũng chính Lẽ thật đây
Chẳng có thể một ai đến với Cha ngoài ra mình Ta

2. Ta là đường đi là cửa duy nhất
Chính Ta người chăn dẫn đưa chiên mình
Đem bầy chiên thơ ra đến đồng xanh
Thỏa vui và thái an 


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.