“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

KÌA CỬA CỨU RỖI

KÌA CỬA CỨU RỖI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 285
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

 1. Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do
Cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ
Vì cửa ấy sẵn mở toang từ lâu
Đang đợi trông bạn kíp bước vào mau

Điệp Khúc:
Kìa sông sanh mạng tuôn chảy bốn mùa
Người đến uống không cần mua
Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên trời
Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi

2. Ta chẳng phải khẩn xin quyền lực chi
Giờ đây đem lòng tin vào ngay đi
Phục thánh ý Chúa, Chúa ban Thần Linh
Cho lòng trong sạch vui hưởng trường sinh

3. Đừng nghĩ Chúa có nghe lời ta chăng
Lòng thêm nghi hoặc đêm ngày băn khoăn
Vì Chúa phán hễ ai tin Ngài rày
Xin thì cho, tìm đi ắt gặp ngay

4. Vậy khá đổi tiếng xin thành lời ca
Nhận tin như lời Giê-xu tuyên ra
Rằng hễ kẻ lấy danh ta cầu xin
Nhận đầy phước hạnh ân điển Thượng Thiên


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tái Sinh có được trinh tiết không?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Làm thế nào đến nay là quá xa?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3