“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

KÌA CỬA CỨU RỖI

KÌA CỬA CỨU RỖI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 285
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

 1. Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do
Cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ
Vì cửa ấy sẵn mở toang từ lâu
Đang đợi trông bạn kíp bước vào mau

Điệp Khúc:
Kìa sông sanh mạng tuôn chảy bốn mùa
Người đến uống không cần mua
Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên trời
Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi

2. Ta chẳng phải khẩn xin quyền lực chi
Giờ đây đem lòng tin vào ngay đi
Phục thánh ý Chúa, Chúa ban Thần Linh
Cho lòng trong sạch vui hưởng trường sinh

3. Đừng nghĩ Chúa có nghe lời ta chăng
Lòng thêm nghi hoặc đêm ngày băn khoăn
Vì Chúa phán hễ ai tin Ngài rày
Xin thì cho, tìm đi ắt gặp ngay

4. Vậy khá đổi tiếng xin thành lời ca
Nhận tin như lời Giê-xu tuyên ra
Rằng hễ kẻ lấy danh ta cầu xin
Nhận đầy phước hạnh ân điển Thượng Thiên


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một phụ nữ Tình Lành có thể mặc đồ lót khiêu gợi tình dục cho chồng mình không?
"Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. " I Cô-rinh-tô 7:3
Kinh thánh nói gì về các mối quan hệ độc hại?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3
Đính hôn trong thời Kinh thánh là gì?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25
Kinh thánh nói gì về tình dục trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Một Cơ đốc nhân có nên đeo một chiếc nhẫn tinh khiết?
"Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, " I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3
Việc kiêng cữ trước hôn nhân có phải là một thông điệp thực tế?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20