“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

KÌA CỬA CỨU RỖI

KÌA CỬA CỨU RỖI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 285
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

 1. Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do
Cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ
Vì cửa ấy sẵn mở toang từ lâu
Đang đợi trông bạn kíp bước vào mau

Điệp Khúc:
Kìa sông sanh mạng tuôn chảy bốn mùa
Người đến uống không cần mua
Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên trời
Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi

2. Ta chẳng phải khẩn xin quyền lực chi
Giờ đây đem lòng tin vào ngay đi
Phục thánh ý Chúa, Chúa ban Thần Linh
Cho lòng trong sạch vui hưởng trường sinh

3. Đừng nghĩ Chúa có nghe lời ta chăng
Lòng thêm nghi hoặc đêm ngày băn khoăn
Vì Chúa phán hễ ai tin Ngài rày
Xin thì cho, tìm đi ắt gặp ngay

4. Vậy khá đổi tiếng xin thành lời ca
Nhận tin như lời Giê-xu tuyên ra
Rằng hễ kẻ lấy danh ta cầu xin
Nhận đầy phước hạnh ân điển Thượng Thiên


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Bỏ trốn có phải là tội lỗi không?
"Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. " Ma-la-chi 2:14
Kinh Thánh nói gì về việc trở thành một người vợ theo Tin Lành?
"Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. " Ga-la-ti 2:20
Một tín đồ Tin Lành nên hành động như thế nào đối với một người bạn bước ra từ tủ quần áo (là người đồng tính)?
"Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. " II Cô-rinh-tô 5:20