“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

KÌA CỬA CỨU RỖI

KÌA CỬA CỨU RỖI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 285
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

 1. Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do
Cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ
Vì cửa ấy sẵn mở toang từ lâu
Đang đợi trông bạn kíp bước vào mau

Điệp Khúc:
Kìa sông sanh mạng tuôn chảy bốn mùa
Người đến uống không cần mua
Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên trời
Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi

2. Ta chẳng phải khẩn xin quyền lực chi
Giờ đây đem lòng tin vào ngay đi
Phục thánh ý Chúa, Chúa ban Thần Linh
Cho lòng trong sạch vui hưởng trường sinh

3. Đừng nghĩ Chúa có nghe lời ta chăng
Lòng thêm nghi hoặc đêm ngày băn khoăn
Vì Chúa phán hễ ai tin Ngài rày
Xin thì cho, tìm đi ắt gặp ngay

4. Vậy khá đổi tiếng xin thành lời ca
Nhận tin như lời Giê-xu tuyên ra
Rằng hễ kẻ lấy danh ta cầu xin
Nhận đầy phước hạnh ân điển Thượng Thiên


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên nhìn nhận các mối quan hệ đường dài như thế nào?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16