“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

NIỀM VUI MỚI

NIỀM VUI MỚI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 288
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu
Nhưng nào thấy đâu, đời sống trong vũng lầy ô tội
Tìm đường ra nhưng càng lún sâu
Lòng mãi ưu tư và chán chường
Bao nhiêu sầu đau chất ngất
Nào có ai nguồn ủi an ban niềm vui

Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về
Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa
Cuộc sống yên vui và hy vọng
Ngài ban cho bao niềm ước mơ
Nào lấy chi so tình yêu Ngài
Tâm tư nào đâu dám nghĩ
Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi

Ha-lê-lu-gia, ngợi khen muôn đời
Tình yêu Chúa cao vời biết bao
Ha-lê-lu-gia, ngợi khen Chúa Trời
Đấng ban bao niềm vui mới
Ha-lê-lu-gia, ngợi khen muôn đời
Nguồn chân lý cho người sáng soi
Ha-lê-lu-gia, ngợi khen Cha
Mãi tôn vinh danh Ngài thôi