“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
ton vinh chua hang huu
thanh ca httl viet nam
thanh ca httl viet nam
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

LỜI NGUYỆN CẦU

LỜI NGUYỆN CẦU
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 293
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Hôm nay con đến đây
Đến với Chúa với tấm lòng thành kính
Biết ơn tình yêu Cứu Chúa
Từ bao năm con bước đi lạc loài trong bóng đêm
Bên ánh đèn mớ Chúa vẫn chờ trông
Khi con mải mê trong nếp sống lạc lầm
Thì Ngài chết thế con mà nào con hay biết
Và hôm nay con đến đây
Cầu ơn thứ tha cho tâm hồn này ghi nhận ơn Cha
Vì Ngài đã chết, chết thế chính con ở trên đồi xưa
Ôi tình yêu thương ấy
Con thầm ghi nhớ ơn Ngài
Con xin Chúa thứ tha bao năm tháng đã qua
Xin Chúa đổi con trong tình yêu
Muôn thu chỉ có, chỉ có một lần
Một lần Chúa chết thế con
Một lần con biết Chúa
Và hôm nay con đến đây
Thành tâm khẩn xin cho con
Được nhận ơn Ngài thứ tha
Vì Ngài đã chết, chết thế chính con ở trên đồi xưa
Ôi tình yêu thương ấy
Con thầm ghi nhớ ơn Ngài
Con xin Chúa thứ tha bao năm tháng đã qua
Xin Chúa đổi con trong tình yêu