“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

ĐIỀU TÔI THẤU HIỂU

ĐIỀU TÔI THẤU HIỂU
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 312
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Chúa Ngài đã đến thế gian tìm cứu con
Dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi
Biết bao lần lòng con bối rối
Bước trong đời tìm đâu lối đi bình yên
Nhưng Giê-xu Chúa đến cho con niềm tin
Chúa là ánh sáng soi trên mọi lối đi
Và chân lý cho chính con muôn đời
Chúa Giê-xu là nguồn nước sống
Ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an
Con hằng nương trong cánh Ngài
Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều
Chúa cam chịu thay con rồi
Ôi huyết Giê-xu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó
Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều
Chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha
Tình yêu nhân từ trong nước Ngài


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có bất kỳ lý do chính đáng nào để ly dị ngoài những gì Kinh Thánh xác định cụ thể không?
"Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. " Ma-thi-ơ 5:32
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31