“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

ẤY TIN VUI CHO NGƯỜI

ẤY TIN VUI CHO NGƯỜI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 330
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

Ấy một đêm rất xa vời
Ngàn vì sao lung linh sáng soi nơi Bê-lem
Bọn mục đồng nghe vang khúc ca thiên thần báo tin
Mừng vui thay hôm nay Giê-xu Con Trời giáng sinh

Ấy là đêm Chúa ra đời
Tại chuồng chiên đơn sơ máng rơm không nệm gối êm
Vì lòng Ngài yêu thương thế nhân nên Ngài phó thân
Để muôn dân hôm nay nhận được tình yêu Thiên Chúa

Thật Chúa đã đến vì quá yêu con người
Đang mãi đi trong lỗi lầm
Tìm đến Cứu Chúa nhận tình yêu nơi Cha
Ngài sẽ lau khô dòng nước mắt
Ngài sẽ xóa hết mọi buồn lo trong anh
Và anh sẽ đắc thắng luôn mỗi ngày
Tìm lại niềm vui nơi Cha
Và tình yêu Cha dành cho anh
Người hỡi có biết vì cớ sao Giê-xu
Đã đến trong nơi khó nghèo?
Vì Chúa đã đến tìm và cứu những bước người
Mải mê đi trong tăm tối
Nào hãy cất bước tìm về Cha yêu thương
Nguồn sự sống Chúa mãi luôn tuôn đầy
Từng ngày trôi qua trong anh
Lòng bình an hy vọng
Cha ban cho anh và tôi 


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Nghiện nội dung khiêu dâm có phải là một lý do có thể chấp nhận được để ly hôn?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Vợ chồng chung sống trước hôn nhân có sai không?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Tại sao Đức Chúa Trời cho phép Sa-lô-môn có 1.000 vợ và thê thiếp?
"Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu! " I Các Vua 2:2
Kinh Thánh có dạy rằng có một ân tứ của đời sống độc thân không?
"Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình. " Ma-thi-ơ 19:9