“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

GIÊ-XU ĐẤNG SỐNG

GIÊ-XU ĐẤNG SỐNG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 347
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Trời ban trưa nắng soi trên ngọn đồi,
Chúa Giê-xu chịu hình trên cây gỗ.
Lòng yêu thương huyết tuôn rơi ngập dòng,
đầu chịu đau, hai tay mang dấu đinh.
Ôi Cha thượng thiên trên cao xót xa
quay mặt lại với Con Ngài là Giê-xu yêu dấu.
Trần gian sao quá tội lỗi ngập tràn.
Bầu trời tối tăm ngay giữa trưa.

Điệp khúc:
Cùng nhau dâng lên tiếng chúc tôn Giê-xu.
Vì yêu Giê-xu đã phó dâng.
Tình yêu Giê-xu quá vô biên muôn đời.
Ngài ban cho ta cuộc đời mới.

2. Mừng vui lên hỡi muôn dân đồng lòng
hát ca ngợi về tình yêu vô đối.
Đồi Gô-tha hiến dâng thân chịu hình,
để chuộc tôi cho anh, cho tôi, cho người.
Ai nhận tin Giê-xu Chúa tha hết mọi tội
để cuộc đời tràn ngập sự bình an.
Lòng hân hoan Giê-xu sống quang vinh.
Ngài đã sống chính Giê-xu Chúa ta.

3. Giờ đây xin kính dâng thân hồn nầy,
Chúa Giê-xu ngự vào tâm con mãi.
Lòng con mong Chúa quản cai trọn đời,
tận hồn con quyết chí quy phục Ngài hoài.
Để đời con luôn luôn chứng cho muôn ngàn người.
Chúa Giê-xu Ngài là tình yêu thương.
Nguyện rao ra Giê-xu đã yêu con.
Giê-xu sống chính tron lòng chúng con.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên nhìn nhận các mối quan hệ đường dài như thế nào?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16