“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

VÌ GIÊ-XU SỐNG

VÌ GIÊ-XU SỐNG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 350
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

 1. Trên trời vinh quang
Vua Thánh xuống dương trần
Xót thương con người
Đang sống trong tuyệt vọng
Thân vàng hy sinh
Chịu đau thương cứu người
Hiện Ngài đang sống
Để đón muôn người
Tìm nguồn thái an

Điệp Khúc:
Vì Giê-xu sống tôi bước đi với hy vọng
Bóng đêm tan dần, lòng luôn vững tin
Vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời
Vì Giê-xu sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài

2. Trên đường tôi đi
Tôi biết Chúa đi cùng
Dẫu bao khổ nạn
Tôi vẫn luôn an bình
Tâm hồn dịu êm
Vì luôn luôn có Ngài
Hiện Ngài đang sống
Trong mỗi tâm hồn
Bền lòng vững tin


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người bạn trai theo Tin Lành?
"Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. " Thi-thiên 141:5
Có sai khi có một mối quan hệ lãng mạn với một người họ hàng thân thiết?
"Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. " Lê-vi Ký 18:24
Kỷ luật gia đình Tin Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22