“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

VÌ GIÊ-XU SỐNG

VÌ GIÊ-XU SỐNG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 350
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

 1. Trên trời vinh quang
Vua Thánh xuống dương trần
Xót thương con người
Đang sống trong tuyệt vọng
Thân vàng hy sinh
Chịu đau thương cứu người
Hiện Ngài đang sống
Để đón muôn người
Tìm nguồn thái an

Điệp Khúc:
Vì Giê-xu sống tôi bước đi với hy vọng
Bóng đêm tan dần, lòng luôn vững tin
Vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời
Vì Giê-xu sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài

2. Trên đường tôi đi
Tôi biết Chúa đi cùng
Dẫu bao khổ nạn
Tôi vẫn luôn an bình
Tâm hồn dịu êm
Vì luôn luôn có Ngài
Hiện Ngài đang sống
Trong mỗi tâm hồn
Bền lòng vững tin


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

“Những gì Thiên Chúa đã kết hợp với nhau, không để một ai phân tách” có nghĩa là gì?
"Đức Chúa Jêsus từ đó mà đi, qua bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài, Ngài dạy dỗ chúng y như lệ thường. " Mác 10:1
Phản ứng của một Cơ đốc nhân đối với tình trạng thiếu tình dục trong hôn nhân (hôn nhân không tình dục) nên là gì?
"Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. " I Cô-rinh-tô 7:2
Tái hôn sau ly hôn có phải lúc nào cũng ngoại tình?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16