“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

GẶP CHÚA

GẶP CHÚA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 353
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Từ khi con gặp Giê-xu và học biết Chúa luôn mỗi ngày
Lòng con đây hằng bình an vì con biết Chúa luôn dẫn đường
Dù thuyền con bao phen bấp bênh
Và lòng con hoang mang khiếp kinh
Giờ Giê-xu xua tan sóng gió giúp con yên lòng

Cuộc đời con nguyện dâng Cha
Cầu xin Chúa dắt đưa mỗi ngày
Dù đường đi nhiều chông gai
Cầu xin Chúa giúp con vững lòng
Và cho con lên thêm đức tin
Dù khó khăn hay bao cám dỗ con vượt qua

Lòng con tin chắc có Chúa ở cùng
Dù bao thử thách Chúa vẫn ở cùng
Con quyết luôn nhờ Chúa giúp sức
Cho con vững tin đi tới
Và con sẽ hát khúc hát cảm tạ
Tình yêu Cứu Chúa quá đỗi tuyệt vời
Xin Chúa luôn dùng con kết quả cho Ngài


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh nói gì về sự xa cách trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11