“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

GẶP CHÚA

GẶP CHÚA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 353
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Từ khi con gặp Giê-xu và học biết Chúa luôn mỗi ngày
Lòng con đây hằng bình an vì con biết Chúa luôn dẫn đường
Dù thuyền con bao phen bấp bênh
Và lòng con hoang mang khiếp kinh
Giờ Giê-xu xua tan sóng gió giúp con yên lòng

Cuộc đời con nguyện dâng Cha
Cầu xin Chúa dắt đưa mỗi ngày
Dù đường đi nhiều chông gai
Cầu xin Chúa giúp con vững lòng
Và cho con lên thêm đức tin
Dù khó khăn hay bao cám dỗ con vượt qua

Lòng con tin chắc có Chúa ở cùng
Dù bao thử thách Chúa vẫn ở cùng
Con quyết luôn nhờ Chúa giúp sức
Cho con vững tin đi tới
Và con sẽ hát khúc hát cảm tạ
Tình yêu Cứu Chúa quá đỗi tuyệt vời
Xin Chúa luôn dùng con kết quả cho Ngài


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Nghiện nội dung khiêu dâm có phải là một lý do có thể chấp nhận được để ly hôn?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31