“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Duy Chính Ngài

Duy Chính Ngài
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Sự Nên Thánh
Nhịp: 6/8
Bài số: 227
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


Điệp khúc
: 1. Xưa từng chăm ơn phước hoài, quyết nay chăm mặt Ngài;
mài miệt bao xưa cảm tình, nay Kim Ngôn Thánh Minh.
Xưa tôi muốn ơn trên trời, nay mong Cứu Chúa thôi.
Bình tịnh xưa mong phép tài, nay cầu chính thân Ngài.

Luôn tụng ca Jêsus ta, duy Ngài ban ơn cả.
Chỉ Jêsus vạn hữu thôi, trong Chúa có muôn sự rồi.

2. Xưa hằng tu thân khổ nàn, quyết nay tin vẹn toàn.
Thần huệ xưa hưởng bán phần, nay dinh sung cứu ân.
Xưa tôi giữ tôi bao hồi, nay ơn Chúa giữ tôi.
Dồn dập xưa bao sóng dồi, nay đã vững neo rồi.

3. Xưa ngày đêm mưu tính hoài, quyết nay kêu cầu Ngài.
Phiền lự xưa khôn đứng ngồi, nay giao cho Chúa thôi.
Xưa lo thiếu ơn bôn chồn, nay lo chính phán ngôn.
Trằn trọc xưa luôn khấn nguyền, nay tụng chúc linh quyền.

4. Xưa hằng tu nhần, thí tài, biết nay công việc Ngài.
Jêsus xưa tôi nắm Ngài, nay Jêsus nắm tôi.
Xưa ham phép hay thiên đình, nay duy Đấng chí linh.
Nhằn nhọc xưa lo chính mình, nay vì Chúa trung thành.

5. Xưa hằng trông mong chí tình, biết Chúa nay thuộc mình.
Đèn tôi xưa như sắp tàn, nay luôn luôn sáng choang.
Xưa thần chết theo tôi hoài, nay trông Chúa tái lai.
Hoài vọng tôi nay vững vàng, neo từ phía trong màn.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào đến nay là quá xa?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3
Quan hệ tình dục trước khi sinh - tại sao các tín đồ Tin Lành lại phản đối mạnh mẽ như vậy?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Có sai khi một Cơ đốc nhân có bạn cùng phòng khác giới không?
"Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. " I Cô-rinh-tô 6:18
Tại sao Đức Chúa Trời cho phép chế độ đa thê / cố chấp trong Kinh thánh?
"Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng. " I Các Vua 11:3
Tôi kết hôn với một người nghiện ma túy? Tôi nên làm gì?
"Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi; Tôi ghét công việc kẻ bất-trung: Việc ấy sẽ không dính vào tôi. " Thi-thiên 101:3