“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

THANH NIÊN TIN LÀNH

THANH NIÊN TIN LÀNH
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 370
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Theo gương môn đồ xưa ta lớp trẻ Hội thánh nay
Noi dấu bước chân Giê-xu
Theo Chúa dẫu bao chông gai
Lòng luôn luôn tin Giê-xu quyền năng
Nên nhất quyết trọn tín trung
Cho dẫu thế gian ruồng bỏ ghét ghen cười chê

Điệp Khúc:
Trong niềm yêu kính Cha chúng con cầu xin với Ngài
Giúp con càng tin Chúa nhiều
Càng yêu Chúa và bầy chiên của Cha
Xin từ nay hiến dâng thân, hồn, tình yêu, sức, tài
Để nên nguồn ân phước, truyền nguồn Chân lý và sự sống cho đời

2. Thanh niên Tin Lành luôn cương quyết sống trọn ý Cha
Trung tính sống cho tha nhân
Đem cứu rỗi cho muôn dân
Bài ca trong tâm vang lên mọi nơi
Đôi mắt chiếu ngời ánh sao
Tim thắp cháy lên nguồn sáng với bao tin yêu


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Thê thiếp là gì?
"Vả, Rô-bô-am yêu mến Ma-a-ca con gái Aùp-sa-lôm hơn các hậu phi khác (vì người có lấy mười tám hoàng hậu và sáu mươi cung phi, sanh ra hai mươi tám con trai và sáu mươi con gái). " II Sử-ký 11:21
Kinh Thánh có dạy rằng có một ân tứ của đời sống độc thân không?
"Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình. " Ma-thi-ơ 19:9
Kinh Thánh có ủng hộ hôn nhân sắp đặt không?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31