“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Nhịp: 6/8
Bài số: 229
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


2. Tôi nguyện dâng tất sanh, sức khỏe năng tài, 1. Tôi nguyện dâng tất sanh, Chúa hãy nhậm lời,
Jêsus thân ái ôi, quyết dâng trọn đời;
Muôn sự dâng ở bàn thờ, xin toàn dâng Chúa bây giờ,
huyết Chúa mua thân hồn nầy, nguyện đầu phục Ngài.

thay thảy do Chúa ban, hiến Chúa bao nài;
Mong được nghe Chúa ban lời, vui nguyện theo Chúa không rời,
quyết vâng kim ngôn hiện thời, và tận đời đời.

3. Tôi nguyện dâng tất sanh, cả đến bạc vàng.
Cho Jêsus, Đấng ban của cải muôn ngàn.
Muôn sự thuộc Chúa trên trời, do Jêsus cứu tôi rồi,
hỡi Jêsus tôi từ rày, đời đời thuộc Ngài.

4. Tôi nguyện dâng tất sanh, thảy thuộc về Ngài.
Tôi nguyện dâng tất sanh, hỡi Chúa thiên đài;
Trong Ngài tôi sống vui vầy, ơn lành nơi Chúa tuôn đầy,
Chúa sống trong tôi hoài hoài; Mọi sự là Ngài.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?