“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Christ Nắm Tôi Thật Chặt

Christ Nắm Tôi Thật Chặt
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 263
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


2. Khi thấy khôn bề tự bảo thân, Christ nắm tôi thật chặt, 1. Khi đức tin vì sợ hóa sờn, Christ nắm tôi thật chặt;
tuy Satan mưu hại lắm cơn, Ngài luôn gìn tôi chắc.

Điệp khúc

Christ nắm tôi thật chặt, Christ nắm tôi thật chặt, 
Ngài yêu tôi rất thiết thật, Ngài nắm tôi thật chặt.

tuy ái tâm tôi nguội xuống lần, Ngài luôn gìn tôi chắc.

3. Do Chúa tôi được trọng quí thay, Christ nắm tôi thật chặt,
bao kẻ Christ mua đẹp ý Ngài, Ngài luôn gìn tôi chắc.

4. Christ chẳng buông hồn nầy đắm trôi, Christ nắm tôi thật chặt,
đem giá mua tôi trọn cả rồi, Ngài luôn gìn tôi chắc.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.