“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

XIN THA THỨ CON

XIN THA THỨ CON
Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 428
Ghi chú: