Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Phải làm gì nếu vợ và chồng không đồng ý về tiền thập phân / cho bao nhiêu?

Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất k" vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va.
Lê-vi Ký 27:30
Khi vợ và chồng không đồng ý về "tiền thập phân" hoặc về số tiền phải cung cấp cho nhà thờ địa phương và các mục vụ khác, có thể dẫn đến xung đột. Trước tiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng các Cơ đốc nhân theo Giao ước Mới không có nghĩa vụ phải trả 10% thu nhập của họ. Đức Chúa Trời thiết lập phần mười cho Y-sơ-ra-ên trong nền kinh tế Cựu Ước. Phần mười đã được thực hành ngay cả trước khi luật pháp được ban hành (Sáng thế ký 14:20), và Lê-vi Ký 27:30 nói rằng dân chúng phải nộp phần mười của đất đai, hạt giống hoặc trái cây vì tất cả đều thuộc về Chúa. Trong Phục truyền luật lệ ký 14:22, Môi-se liên hệ đến những người mà Đức Chúa Trời nói, "Hãy chắc chắn để dành một phần mười tất cả những gì ruộng của bạn sản xuất mỗi năm." Dân Y-sơ-ra-ên phải đem một phần mười tổng số gia tăng của họ và nộp lại cho Chúa.Phần mười hỗ trợ đền tạm và sau đó là đền thờ cũng như chức tư tế.
Ngày nay, phần mười và lễ vật của chúng ta là một của lễ tình yêu mà chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời để tạ ơn vì những ân phước mà chúng ta nhận được khi là con cái của Ngài. Chúng ta không ở theo luật của nền kinh tế Cựu Ước mà đang ở trong thời đại ân sủng. Phần mười và của lễ của chúng tôi là một cách để hỗ trợ công việc của Đức Chúa Trời trong các hội thánh địa phương của chúng tôi cũng như các nỗ lực truyền giáo.
Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.
II Cô-rinh-tô 9: 6
Khi dâng cho Chúa, chúng ta phải phát xuất từ ​​một tấm lòng vui vẻ. "Hãy nhớ điều này: Ai gieo ít cũng sẽ gặt ít, ai gieo rộng rãi cũng sẽ gặt rộng rãi. Mỗi người hãy cho những gì mình đã quyết định trong lòng để cho đi, không miễn cưỡng hay ép buộc, vì Thiên Chúa yêu người vui vẻ cho đi" (2 Cô-rinh-tô 9: 6-7). Cho đi vì sự ép buộc hoặc cho đi để bù đắp cho những thứ còn thiếu sẽ không đem lại lợi ích về mặt thiêng liêng cho chúng ta, cũng như không mang lại phước lành cho gia đình.
Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
Ê-phê-sô 5:22
Theo trật tự của Đức Chúa Trời, vợ và chồng là một (Mác 10: 8). Tốt nhất, vợ và chồng nên thảo luận về việc tặng và đi đến thỏa thuận chung về số lượng thích hợp và nơi thích hợp để tặng dựa trên các nguyên tắc Kinh thánh. Nếu có bất đồng về việc cho, người vợ không được chiếm đoạt quyền lực của chồng mà phải nhường chỗ cho anh ta hoặc cố gắng ngăn cản anh ta không cho. Khi làm như vậy, người vợ nắm quyền làm đầu (Ê-phê-sô 5: 22-33) và điều đó nằm ngoài mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Các bà vợ phải tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và phục tùng Ngài (Ê-phê-sô 5:22). Tương tự như vậy, người chồng phải phục tùng Đức Chúa Trời và yêu vợ một cách vị tha (Ê-phê-sô 5: 22-33). Người chồng nên cầu nguyện xem xét ý kiến ​​của vợ mình và cuối cùng tuân theo sự dẫn dắt của Chúa. Nếu một trong hai người phối ngẫu là người không tin Chúa,các nguyên tắc tương tự vẫn được giữ. Người chồng, với tư cách là chủ gia đình, chịu trách nhiệm cuối cùng về các quyết định về việc cho đi.
Phục tùng mệnh lệnh của Đức Chúa Trời sẽ mang lại một phước lành và ân sủng để đứng vững trong đức tin. Đức Chúa Trời có một cách để hoàn thành công việc, và chúng ta có thể tự tin đứng yên và quan sát mà không cần tự mình sửa chữa những gì chúng ta thấy là sai. Trong 1 Sa-mu-ên, chúng ta tìm thấy nguyên tắc vĩnh cửu này: "Nhưng Sa-mu-ên đáp: \'CHÚA có vui thích của lễ thiêu và của lễ nhiều như vâng theo tiếng của CHÚA không? Vâng lời thì tốt hơn của lễ, và sự chú ý thì tốt hơn của mỡ. của rams \'"(1 Sa-mu-ên 15:22).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Lê-vi Ký 27:30 - Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất k" vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va.
II Cô-rinh-tô 9: 6 - Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.
Ê-phê-sô 5:22 - Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
I Sa-mu-ên 15:22 - Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.