“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Mau Thưa Với Jesus

Mau Thưa Với Jesus
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Sự An Ủi
Nhịp: 4/4
Bài số: 283
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


2. Bao nước mắt anh tuôn láng lai dầm dề ư? 1. Anh có rối reng, tâm trí đang nặng nề ư?
Mau thưa với Jêsus, kíp nói với Jêsus,
anh há đớn đau, đang mất vui mừng rồi ư?
Mau thưa với duy một Jêsus.

Điệp khúc:

Mau thưa với Jêsus, duy thưa với Jêsus,
ấy chính thiết hữu bên cạnh ta;
anh chẳng có ai hơn Jêsus bạn nghìn thu,
duy thưa với Jêsus Chúa ta.

Mau thưa với Jêsus, kíp nói với Jêsus,
tội lỗi của anh không mắt ai nhìn được ư?
Mau thưa với duy một Jêsus.

3. Anh bối rối khi trông đám mây hoạn nạn ư?
Mau thưa với Jêsus, kíp nói với Jêsus.
Anh bối rối lo sau sẽ ra thế nào ư?
Mau thưa với duy một Jêsus.

4. Anh rối trí khi suy nghĩ sẽ từ trần ư?
Mau thưa với Jêsus, kíp nói với Jêsus.
Anh nóng nảy trông mong Chúa mau trở lại ư?
Mau thưa với duy một Jêsus.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?