“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Mau Thưa Với Jesus

Mau Thưa Với Jesus
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Sự An Ủi
Nhịp: 4/4
Bài số: 283
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


2. Bao nước mắt anh tuôn láng lai dầm dề ư? 1. Anh có rối reng, tâm trí đang nặng nề ư?
Mau thưa với Jêsus, kíp nói với Jêsus,
anh há đớn đau, đang mất vui mừng rồi ư?
Mau thưa với duy một Jêsus.

Điệp khúc:

Mau thưa với Jêsus, duy thưa với Jêsus,
ấy chính thiết hữu bên cạnh ta;
anh chẳng có ai hơn Jêsus bạn nghìn thu,
duy thưa với Jêsus Chúa ta.

Mau thưa với Jêsus, kíp nói với Jêsus,
tội lỗi của anh không mắt ai nhìn được ư?
Mau thưa với duy một Jêsus.

3. Anh bối rối khi trông đám mây hoạn nạn ư?
Mau thưa với Jêsus, kíp nói với Jêsus.
Anh bối rối lo sau sẽ ra thế nào ư?
Mau thưa với duy một Jêsus.

4. Anh rối trí khi suy nghĩ sẽ từ trần ư?
Mau thưa với Jêsus, kíp nói với Jêsus.
Anh nóng nảy trông mong Chúa mau trở lại ư?
Mau thưa với duy một Jêsus.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Hai vợ chồng có nên ổn định tài chính trước khi kết hôn?
"Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. " I Ti-mô-thê 5:8
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Tôi có phải thú nhận việc ngoại tình của mình với người bạn đời của mình không?
"Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. " Gia-cơ 5:16
Những điều gì nên có trong lời thề trong đám cưới / hôn nhân của người Cơ đốc?
"Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. " Mác 10:9