“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Việc Chi Chúa Không Thể Làm

Việc Chi Chúa Không Thể Làm
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Sự An Ủi
Nhịp: 3/4
Bài số: 284
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Kìa đòi phen tôi thấy như tuyệt vọng,  

bỗng tai nghe phước âm lạ lùng;
dường một điệu nhạc du dương trong lòng,
giữa bầu trời mờ ám hãi hùng.

ĐK: Nào việc chi Jêsus không thể làm,
xưa nay ai bằng Jêsus.
Nào việc chi Jêsus không thể làm,
không người nào bằng Jêsus.

2. Hồi gặp cơn đau ốm, thân hao mòn,
mắt rưng rưng chứa chan lụy hường;
kìa, lời ngọc từ xưa nay đương còn,
giống điệu nhạc giục thúc dũng cường.

3. Hồi đường tôi bao áng mây che sầm,
đối phương kia tấn công bạo tàn;
thì tại trận tiền chợt nghe vang ầm
khúc nhạc thần hùng tráng khải hoàn.

4. Hồi lòng tôi bao khó khăn, lạc lầm,
suối gian lao chảy tuôn đầm đìa;
điệu nhạc hùng được nghe do tín tâm,
tiếng dội rền dường chiến khúc kìa.

5. Nguyền thừa nhận bao hứa ngôn ngọc vàng,
kíp kíp nhen đuốc thiêng gần tàn;
hiệp cùng bạn mình tâm linh hân hoan,
hát điệu nhạc hùng tráng khải hoàn.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Giá trị của hôn nhân trong thế giới ngày nay là gì?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Các giải pháp trong Kinh thánh để giải quyết các vấn đề trong hôn nhân là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tình Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Tại sao trinh tiết rất quan trọng trong Kinh thánh?
"Các cận thần vua thưa rằng: Khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp; " Ê-xơ-tê 2:2
Việc kiêng cữ trước hôn nhân có phải là một thông điệp thực tế?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20