“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ân Hồng Cứu Ân

Ân Hồng Cứu Ân
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ân Điển
Nhịp: 3/4
Bài số: 302
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


2. Ôi tội khiên, thất vọng như sóng tê người. 1. Ôi, lạ thay ân trạch của Chúa khoan hồng!
Tràn ngập trên cả lòng đầy tội đen tối.
Nơi đồi Gô-gô-tha tuôn xuống ròng ròng,
Là nguồn do huyết Chiên Con xưa trào sôi.

Điệp khúc:
Ân hồng! Cứu ân!
Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi.
Ân hồng! Cứu ân!
Thiên ân bao quát, khỏa lấp căn tội tôi.

Cuồn cuộn ngăm đe dìm hồn mình trong biển.
Nhưng thật không sao thuật cho hết ơn trời.
Đem tôi nương náu nơi thập tự bình yên.

3. Ôi, tội ô đen đậm trông rõ muôn ngàn.
Dùng gì mong rửa lòng đầy tội ác ấy?
Kia kìa, xem sông hồng, ơn cứu tuôn tràn.
Liền sạch hơn tuyết trong tâm anh từ đây.


4. Ô lạ thay ân Ngài sông biển khôn tày!
Người nào tin chắc nhận được hồng ân ấy.
Ai thật tâm hy vọng mong thấy mặt Ngài.
Còn chờ chi, hãy tiếp ơn Ngài từ đây.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về cưỡng hiếp vợ / chồng?
"Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. " Ê-phê-sô 5:32
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người bạn trai theo Tin Lành?
"Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. " Thi-thiên 141:5
Điều gì có nghĩa là một người vợ được cho là một người giúp đỡ / giúp đỡ gặp gỡ?
"Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác. " I Cô-rinh-tô 7:7
Tái hôn sau ly hôn có phải lúc nào cũng ngoại tình?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Kinh thánh nói gì về các thỏa thuận tiền hôn nhân?
"Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu. " Ma-thi-ơ 19:8