“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 32
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Chúa hỡi ở cùng tôi, lúc kim ô lặn rồi;
màn hoàng hôn bủa giăng, xin Ngài ngự bên tôi.
Lúc hết mong nhờ ai, tôi vô phương kêu nài.
Lòng đương bối rối, xin Ngài ở với tôi hoài.

2. Cảnh ký sinh dường hoa nở ban mai chiều tàn,
sự vinh hoa thế gian giấc hoàng lương mau tan;
cảnh bể dâu, tuồng hưng vong xung quanh thân nầy;
Ngài đâu đổi thay, xin cùng ở với tôi hoài.

3. Hỡi Chúa, tôi cần Chúa ở bên tôi thường thường,
ngoài ra ân điển Chúa, lấy gì địch ma vương?
Há có ai bằng Chúa, Đấng ban ơn mọi ngày?
Dầu mưa nắng, Chúa ôi, nguyện ở với tôi hoài.

4. Có Chúa ở cùng tôi, quỉ ma khôn đương đầu,
Lệ buồn cay đắng đâu? Ác tật nặng nề đâu?
Hỡi chết, nọc mầy đâu? Sao mộ phần cô tịch?
Ngài luôn ở với tôi, hằng quét hết quân nghịch.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về việc tán tỉnh?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là gì?
"Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, " I Cô-rinh-tô 14:33
Tại sao sống chung trước hôn nhân bị coi là sống trong tội lỗi?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20