“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 32
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Chúa hỡi ở cùng tôi, lúc kim ô lặn rồi;
màn hoàng hôn bủa giăng, xin Ngài ngự bên tôi.
Lúc hết mong nhờ ai, tôi vô phương kêu nài.
Lòng đương bối rối, xin Ngài ở với tôi hoài.

2. Cảnh ký sinh dường hoa nở ban mai chiều tàn,
sự vinh hoa thế gian giấc hoàng lương mau tan;
cảnh bể dâu, tuồng hưng vong xung quanh thân nầy;
Ngài đâu đổi thay, xin cùng ở với tôi hoài.

3. Hỡi Chúa, tôi cần Chúa ở bên tôi thường thường,
ngoài ra ân điển Chúa, lấy gì địch ma vương?
Há có ai bằng Chúa, Đấng ban ơn mọi ngày?
Dầu mưa nắng, Chúa ôi, nguyện ở với tôi hoài.

4. Có Chúa ở cùng tôi, quỉ ma khôn đương đầu,
Lệ buồn cay đắng đâu? Ác tật nặng nề đâu?
Hỡi chết, nọc mầy đâu? Sao mộ phần cô tịch?
Ngài luôn ở với tôi, hằng quét hết quân nghịch.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Nghiện nội dung khiêu dâm có phải là một lý do có thể chấp nhận được để ly hôn?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Có sai khi có một mối quan hệ lãng mạn với một người họ hàng thân thiết?
"Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. " Lê-vi Ký 18:24
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tình Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Cơ đốc nhân thuộc các giáo phái khác nhau nên hẹn hò hay kết hôn?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14