“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chúc Mừng Gia Đình Mới

Chúc Mừng Gia Đình Mới
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Lễ Thành Hôn
Nhịp: 4/4
Bài số: 403
Hợp âm: (F)
Ghi chú: