“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay!

Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay!
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 415
Hợp âm: (Db)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Ơn Jêsus cao sâu lắm thay 
Xóa sạch gian ác tôi rày;
Thật miệng này tường thuật không thấu,
Lấy tiếng nào khen ơn mầu.
Cho tâm linh tôi nay trắng phau,
Tươi vui, thong thả trăm đường;
Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.

Điệp Khúc:
Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò,
Dầu đại dương sâu thẳm lai láng khôn so
Ân điển lạ thay có đủ ban cho người gian ác giống tôi này;
Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày,
Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi.
Ồ khá lớn tiếng, chúc tán danh Jêsus,
Kính khen danh Ngài thôi.

2. Ơn Jêsus cao sâu lắm thay,
Xúc động ai lưu lạc rày;
Hiện giờ tội tình được dung xá
Chính bởi hồng ân thiên hà;
Dây vương mang xưa tung vứt xa,
Tâm nay thong thả phi thường,
Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.

3. Ơn Jêsus cao sâu lắm thay,
Xúc động tâm hư hoại này;
Toàn quyền hành động làm nên mới
Khiến kẻ tội nên con Trời;
Ban cho tâm yên vui thảnh thơi,
Muôn muôn năm ở thiên đường,
Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về cưỡng hiếp vợ / chồng?
"Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. " Ê-phê-sô 5:32
Yêu nhau nghĩa là gì?
"Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. " Giăng 13:34
Định nghĩa của Marriage là gì?
"Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, " Ma-thi-ơ 19:4
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Nghiện nội dung khiêu dâm có phải là một lý do có thể chấp nhận được để ly hôn?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Kinh Thánh có nói gì về việc giúp cuộc hôn nhân thứ hai thành công không?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25