“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay!

Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay!
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 415
Hợp âm: (Db)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Ơn Jêsus cao sâu lắm thay 
Xóa sạch gian ác tôi rày;
Thật miệng này tường thuật không thấu,
Lấy tiếng nào khen ơn mầu.
Cho tâm linh tôi nay trắng phau,
Tươi vui, thong thả trăm đường;
Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.

Điệp Khúc:
Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò,
Dầu đại dương sâu thẳm lai láng khôn so
Ân điển lạ thay có đủ ban cho người gian ác giống tôi này;
Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày,
Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi.
Ồ khá lớn tiếng, chúc tán danh Jêsus,
Kính khen danh Ngài thôi.

2. Ơn Jêsus cao sâu lắm thay,
Xúc động ai lưu lạc rày;
Hiện giờ tội tình được dung xá
Chính bởi hồng ân thiên hà;
Dây vương mang xưa tung vứt xa,
Tâm nay thong thả phi thường,
Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.

3. Ơn Jêsus cao sâu lắm thay,
Xúc động tâm hư hoại này;
Toàn quyền hành động làm nên mới
Khiến kẻ tội nên con Trời;
Ban cho tâm yên vui thảnh thơi,
Muôn muôn năm ở thiên đường,
Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Quan điểm của Cơ đốc nhân về sự lãng mạn nên như thế nào?
"Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước. " Thi-thiên 42:1
Kinh Thánh có nói độ tuổi thích hợp để kết hôn không?
"Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, " Ru-tơ 1:12
Giá trị của hôn nhân trong thế giới ngày nay là gì?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4