“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Kinh Tiết Ca
Nhịp: 4/4
Bài số: 437
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Vì Đức Chúa Trời Yêu thương thế gian,Đức Chúa Trời yêu thương thế gian,Đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, là Jê-sus;Hầu cho hễ ai tin, hễ ai tin, hễ ai tin Con ấy,Không bị hư mất bao giờ,Không bị hư mất bao giờ,Mà được sự sống,Được sự sống, sự sống đời đời. A-men.