“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Danh Quí Trọng

Danh Quí Trọng
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 447
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Jêsus là danh quí trọng nay!Jêsus nghìn thu không đổi thay!Jêsus, Thiết hữu công bình bấy!Ha-lê-lu-gia, đời tôi xin dâng Cứu Chúa đây! 


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.