“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Cầu Nguyện Cho Anh

Cầu Nguyện Cho Anh
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Nhịp: 4/4
Bài số: 483
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Mỗi ngày, Chân Chúa, tôi khẩn thiết cầu nguyện trên trời